Onze producten

Bij de inkoop van onze producten informeren en controleren we altijd op welke wijze de producten worden gemaakt. De mensen die de producten maken werken onder gezonde omstandigheden en krijgen een eerlijke beloning. De herkomst van de grondstoffen kan worden verantwoord. Hout komt uit gecertificeerde bosbouw en bij de overige materialen mag er geen onverantwoorde aantasting van het milieu plaatsvinden. De CO2 uitstoot wordt zoveel mogelijk beperkt en onnodig gebruik van grondstoffen wordt tegen gegaan. Producten hebben een lange levensduur wat onnodige afval beperkt. Het hergebruik van verpakkingsmateriaal zien we ook als een bijdrage hierin.

Showroom Leek

Onze winkel in Leek is duurzaam gebouwd met een zeer hoge isolatie waarde. De verwarming gebeurt door middel van een aardwarmtepomp die gevoed wordt met de warmte vanuit de bodem. Hiervoor zijn 2 boringen van 165 meter diep gemaakt waarmee het pand gasloos gerealiseerd is. De luchtverversing gebeurd via een warmte wisselaar (WTW) die de warmte uit de lucht haalt voordat deze naar buiten geblazen wordt en warmt hiermee de verse buitenlucht op. De verlichting is natuurlijk allemaal LED. Ook de bovenliggende appartementen zijn op gelijke wijze gebouwd en duurzaam gemaakt.